Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
जळगाव क्विंटल 15 6000 9000 7500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 115 4500 13000 8750
श्रीरामपूर क्विंटल 40 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 4 10000 14000 12000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 331 5500 12000 8750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 840 5000 10000 8750
मुंबई लोकल क्विंटल 1038 8500 11500 10000
कामठी लोकल क्विंटल 2 8000 10000 9000