Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
जळगाव क्विंटल 21 6000 9000 7500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 19 7000 9000 8000
पाटन क्विंटल 9 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 31 2000 3500 3000
राहता क्विंटल 4 10000 12300 11000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 262 3700 11000 7350
नागपूर लोकल क्विंटल 480 7000 11000 10000
मुंबई लोकल क्विंटल 645 8000 11500 9800
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4500
वाई लोकल क्विंटल 9 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 1 7500 8500 8000