Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
जळगाव क्विंटल 30 6000 8000 7000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 6000 9000 7500
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 1 7000 7000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 6000 8000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 26 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 21 7000 9000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 3 8000 8500 8400