Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)  

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
अकोला क्विंटल 110 8000 13000 12000
जळगाव क्विंटल 20 6000 10000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3000 7000 5500
राहता क्विंटल 4 10000 14000 12000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 108 15000 16000 15500
पुणे लोकल क्विंटल 442 3000 12900 7950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 781 10000 16000 13000
वाई लोकल क्विंटल 9 7000 13000 10000
कामठी लोकल क्विंटल 2 12000 16000 14000