Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023) 

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जळगाव क्विंटल 15 6000 10500 8000
औरंगाबाद क्विंटल 70 5000 12000 8500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 3000 7000 5000
सातारा क्विंटल 14 8000 11000 9500
राहता क्विंटल 4 12000 14000 13000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 8000 10000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 260 3500 12900 8200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 8000 13000 11750
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1250