Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
जळगाव क्विंटल 25 6000 7000 6500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 9 6000 11000 8500
पाटन क्विंटल 3 2500 3000 2750
सातारा क्विंटल 10 3000 9000 6000
राहता क्विंटल 6 7000 13000 10000
पुणे लोकल क्विंटल 528 3500 11200 7350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 4000 6000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 405 9000 11500 10250
कराड लोकल क्विंटल 9 7000 8000 8000
कामठी लोकल क्विंटल 1 7500 8500 8000