Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
जळगाव क्विंटल 27 6000 11000 8500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 16 8000 10000 9000
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 21 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 108 12000 14000 13000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 317 5000 13200 9100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 360 9000 13000 12000
मुंबई लोकल क्विंटल 644 10000 14000 12000
कराड लोकल क्विंटल 15 12000 13000 13000
कामठी लोकल क्विंटल 3 11000 13000 12000