Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 8 12500 15000 14000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 55 1500 17500 17000
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 4 10000 15000 12000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 13000 15000 14000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 12000 14000 13000
पुणे लोकल क्विंटल 347 4000 13200 8600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 8000 10000 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 691 10000 15000 12500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
वाई लोकल क्विंटल 9 8000 12000 10000
कामठी लोकल क्विंटल 6 9000 11000 10000