Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
जळगाव क्विंटल 15 7000 10000 8500
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5000 10000 7500
सातारा क्विंटल 20 8000 11000 9500
राहता क्विंटल 3 10000 14000 12000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 12000 16000 14000
पुणे लोकल क्विंटल 303 4000 13200 8600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 483 10000 15000 12500
वाई लोकल क्विंटल 9 8000 14000 11000
कामठी लोकल क्विंटल 1 11000 13000 12000